ADVISEUR/EUSE (M/V/X) VOOR HOMEGRADE
Bureau/firma: Homegrade
[Jobaanbieding - Datum: 03-05-2022]
Terug naar vorige pagina

Contactgegevens:
Achternaam:Vandermaelen
Voornaam:Carine
Adres:Queteletplein 7
Plaats:1210 Sint-Joost-Ten-Noode
Provincie:Vlaams-Brabant
Land:België
Omschrijving jobaanbieding:

Homegrade doet een sollicitatieoproep voor de functie van Adviseur/euse

Context:

Homegrade geeft een neutrale, onpartijdige, volledige en multidisciplinaire informatie over een reeks onderwerpen die gerelateerd zijn aan de huisvesting, zodat iedereen, ongeacht of hij eigenaar of huurder is, duurzaam kan wonen in Het Brussels Gewest. Het doel is de renovatie van woningen, de vermindering van hun ecologische impact, de bewaring en het onderhoud van het erfgoed, de toegang tot huisvesting en het rationeel energiegebruik te bevorderen en aan te moedigen. Het maakt deel uit van de renovatiestrategie RENOLUTION, die de Brusselse Regering heeft opgezet als belangrijkste speler in de begeleiding van particulieren.
In het kader van de uitbreiding van deze activiteiten is Homegrade op zoek naar een Adviseur/euse.

1. Bestaansreden van de functie

De burgers informeren, adviseren en ondersteunen op het gebied van renovatie, akoestiek, energie, huisvesting, erfgoed en stedenbouw, om de levenskwaliteit te verbeteren, de milieu-impact te verminderen, het energieverbruik terug te dringen en de duurzaamheid van de erfgoedelementen van de gebouwen te verzekeren.

2. Doel

Als contactpersoon:

Een eerste informatie verstrekken in de front office (loket, telefonische dienstverlening, beantwoorden van mails, events,...) en de opvolging ervan om een betrouwbare, kwaliteitsvolle informatie te geven die aan de gesprekspartners is aangepast, overeenkomstig de bestaande procedures.

Als expert:
Nuttige adviezen geven over de uit te voeren werkzaamheden en de te nemen stappen, overeenkomstig de Brusselse wetgeving, met als doel de levenskwaliteit en het leefmilieu van de Brusselaars in stand te houden en te verbeteren, de burgers te begeleiden en aan te zetten tot een verantwoord gebruik en renovatie van hun woning, een rationeel energiegebruik en duurzame ontwikkeling te bevorderen en actie te stimuleren/aan te moedigen.

Als begeleider:

De vakkennis rechtstreeks ter beschikking stellen van de betrokkene om op een persoonlijke manier en naargelang de situatie op diens vraag te antwoorden; hem begeleiden bij zijn inspanningen om zijn woning op een verantwoorde manier te gebruiken en te renoveren.

Als kennisoverbrenger:

Verzamelen, beheren en delen van technische, financiële en juridische informatie om een persoonlijke kennis van de thema’s op te bouwen, om een algemene documentatie op te stellen die beschikbaar is voor het hele team, en om een breder publiek te sensibiliseren voor de onderwerpen die door de vzw behandeld worden.

Als dossierbeheerder:

De dossiers samenstellen, opvolgen, delegeren en/of overnemen om antwoorden te formuleren op de noden van de burgers betreffende de onderwerpen die de vzw behandelt, in overeenstemming met de bestaande procedures.

3. Profiel

• U heeft een universitair diploma in de bouwsector (architect of ingenieur) of u bezit een gelijkwaardige beroepservaring
• U kunt tenminste 2 jaar beroepservaring aantonen in een gebied dat verband houdt met de onderwerpen die door de vzw worden behandeld, bij voorkeur in dat van de renovatie
• U hebt bij voorkeur reeds een algemene of grondige kennis van de materie inzake de Energieprestatie van Gebouwen, renovatie, akoestiek, stedenbouw, ….
• Ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt
• U bent perfect tweetalig en bereid om een deel van uw taken in het Frans uit te voeren
• U werkt vlot met MS Office (Word, Excel en PowerPoint)
• U bent snel beschikbaar

4. Persoonlijke kwaliteiten

• Servicegericht (naar particulieren)
• Autonomie
• Organisatie, nauwgezetheid en stiptheid
• Discretie en eerbiediging van het vertrouwelijk karakter
• Teamgeest
• Aanpassings- en leervaardigheden
• Adviseren, begeleiden, stimuleren
• Zelfontplooiing

Wij bieden

• We zijn een vzw in volle ontwikkeling maar op "mensenmaat".
• Aangename omgeving, dicht bij de hoofdwegen en het openbaar vervoer, in Brussel.
• Wij hechten evenveel belang aan technische als aan menselijke vaardigheden.
• Wij bieden een aantrekkelijk salarispakket dat in overeenstemming is met uw huidige vaardigheden en ervaring, en verschillende extra-legale voordelen.
• Wij bieden u de mogelijkheid om uw vaardigheden te ontwikkelen in een dynamische, innovatieve en collaboratieve bedrijfscultuur.

Geïnteresseerd?
Stuur een mail naar volgend e-mailadres: jobs@homegrade.brussels

Gevraagde softwarekennis: Vlotte kennis van MS Office
Gevraagde ervaring: 2 jaar minimum
Talenkennis: tweetalig Nederlands/Frans

Contact opnemen per e-mail:
De persoon, die deze aanvraag heeft geplaatst, kan gecontacteerd worden via e-mail. Uit veiligheidsoverwegingen is het e-mailadres momenteel niet zichtbaar.
Om het e-mailadres van deze aanvraag te doen verschijnen, gelieve hieronder de letters uit het beeld over te typen en op 'E-mailadres weergeven' te klikken.

       Opties voor deze aankondiging:
Wijzig ;Verwijder