GEZOCHT: ADVISEUR VERGUNNEN EN TOEZICHT (STEDENBOUW) BIJ STAD SINT-NIKLAAS
Bureau/firma: stad en OCMW Sint-Niklaas
[Jobaanbieding - Datum: 17-11-2021]
Terug naar vorige pagina

Contactgegevens:
Achternaam:Stad en OCMW
Voornaam:Sint-Niklaas
Adres:Grote Markt 1
Plaats:9100 Sint-Niklaas
Provincie:Oost-Vlaanderen
Land:België
Omschrijving jobaanbieding:

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas is op zoek naar een adviseur stedenbouw.  Als adviseur ben je verantwoordelijk voor het onderzoek van omgevingsvergunningsaanvragen, ruimtelijke plannen en stedenbouwkundige aanvragen met opmaak van deskundige stedenbouwkundige analyse en advies.

Wil je graag meewerken aan een bruisende, warme stad waar een toegankelijke dienstverlening vooropstaat en herken je jezelf in het profiel dat wij zoeken voor deze functie? Lees dan verder, want dan ben jij misschien wel de persoon die snel mag starten in deze uitdagende functie.

Volgende eigenschappen kenmerken jou als adviseur stedenbouw:

 • Je fungeert als het aanspreekpunt bij uitstek voor alle bouwinitiatieven binnen de stad,
 • Je beoordeelt de beeldkwaliteit van ingediende (voor)ontwerpen, schetsen, aanvragen … en geeft concrete aanbevelingen naar de aanvrager,
 • Je adviseert het college in haar beslissing bij omgevingsvergunningsaanvragen,
 • Je draagt door middel van een sturend en consequent vergunningenbeleid bij aan het vormgeven van het ruimtelijk beleid van de stad. Houdt hierbij rekening met de actuele maatschappelijke en ruimtelijke evoluties en behoeftes,
 • Je behandelt meldingen, stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingsaanvragen en attesten en volgt opleiding inzake wetgeving en beleid.
Wie we zoeken

Op woensdag 1 december 2021 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • je bent in het bezit van een master diploma
 • je slaagt voor de selectieproeven.

Bijkomende aanwervingsvoorwaarden waaraan je op de uiterste inschrijvingsdatum moet voldoen:

 • je hebt minimaal een jaar relevante ervaring binnen de bouwgerelateerde sector.

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma  als volgt

 1. een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;
 2. praktische proeven en/of schriftelijke proeven 

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Wat we bieden

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 12 maanden. Na deze 12 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties), ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer     
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor  maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit kan worden meegenomen
 • minimum maandloon:
  • met 0 jaar anciënniteit: 3233.44 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 4224.92: EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve (voltijds/deeltijds statutair/contractueel) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Data selectie

- Deel 1 bestaat uit een verkennend gesprek dat zal doorgaan op maandag 13 december
2021. Dit wordt online georganiseerd. Een concreet uur wordt laten nog meegedeeld.
- Deel 2 bestaat uit een thuisopdracht die je zal ontvangen per mail. Meer informatie over de
exacte data volgt later.
- Het laatste deel is het interview. Exact uur en locatie worden later meegedeeld.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen. 


Interesse?

Schrijf je in tot en met woensdag 1 december 2021 op www.searchselection.com met motivatiebrief, cv met gedetailleerde informatie over je relevante ervaring en een kopie van jouw diploma. Bij verdere vragen omtrent inschrijving en procedure kan gemaild worden naar f.vandenberghe@searchselection.com

Link naar de vacature: https://www.searchselection.com/nl/jobs/9054

Voor meer inlichtingen kan je ook terecht op de dienst HR van de stad Sint-Niklaas,
E  vacatures@sint-niklaas.be of T  03 778 60 52. 

Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens?
Dat lees je op www.sint-niklaas.be/privacy

Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

 

Gevraagde ervaring: zie voorwaarden in de infobundel en website
Website: https://www.searchselection.com/nl/jobs/9054
Meer informatie in bijlage: infobundel_adviseurstedenbouwverlenging.pdf   

Contact opnemen per e-mail:
De persoon, die deze aanvraag heeft geplaatst, kan gecontacteerd worden via e-mail. Uit veiligheidsoverwegingen is het e-mailadres momenteel niet zichtbaar.
Om het e-mailadres van deze aanvraag te doen verschijnen, gelieve hieronder de letters uit het beeld over te typen en op 'E-mailadres weergeven' te klikken.

       Opties voor deze aankondiging:
Wijzig ;Verwijder